Sprekers & Moderatoren

1ste Congres Digital Dentistry Belgium

Prof. Dr. Lieven Barbier

Licentiaat in de Tandheelkunde KU Leuven (1989), specialist in de Prothetische Tandheelkunde (1993), doctor in de Medische Wetenschappen (1995), deeltijds wetenschappelijk medewerker aan de afdeling Prothetische Tandheelkunde KU Leuven (1994-2000). Verantwoordelijk voor de opleiding in de Restauratieve Tandheelkunde in het Stagecentrum Tandheelkunde van het AZ St-Jan Brugge. Daarnaast werkzaam in privé praktijk te Brugge. Voorzitter PUC West- Vlaanderen en Ondervoorzitter LUTV. Gewezen voorzitter van de VAPR (Vereniging Assistenten Prothetische en Restauratieve Tandheelkunde KU Leuven). Lesgever voor het Instituut voor Osseointegratie (sinds 2001). Gastdocent aan de KU Leuven (sinds 2018). Bestuurslid Digital Dentistry Belgium.

Flavia Preda

Flavia Preda is afgestudeerd als tandarts (2012) en als orthodontisch specialist (2015). Sindsdien beoefent zij orthodontie in privépraktijken in zowel Roemenië als België. Sinds 2019 is ze bezoekend orthodontisch consulent in het multidisciplinaire schizisteam van het Marie S. Curie Kinderziekenhuis in Boekarest-Roemenië. Ze is momenteel een parttime Ph.D. student in de OMFS-IMPATH onderzoeksgroep aan de KU Leuven onder begeleiding van Prof. dr. Reinhilde Jacobs met als voornaamste onderzoeksinteresse 3D en AI-gebaseerde orthodontische diagnose en behandelplanning.

Isabelle Savoye

Savoye Isabelle studeerde af als tandarts aan de KU Leuven in 1993. Ze volgde een postgraduaat opleiding orthodontie aan de KU Leuven om in 1997 de titel van Specialist in de Orthodontie te halen. Ze stapte mee in de privépraktijk van haar echtgenoot Reybrouck Wouter die algemeen tandarts is. In 2008 bouwden ze hun praktijk te Liedekerke (Belgie) uit tot een moderne, multidisciplinaire groepspraktijk. In 2013 werd in hun groepspraktijk de kaart van volledige digitalisatie getrokken met aankoop van een intra-orale mondscanner. Nadien werd er ook geïnvesteerd in een dentale 3D printer om de CAD-CAM cirkel volledig te maken. Savoye Isabelle verdiepte zich verder in de digitale tandheelkunde door zelfstudie. Ze woont vooral buitenlandse congressen bij en is lid van de AAO, WFO, DDS en EOS. Voor orthodontisten geeft ze opleidingen over de digitale orthodontische planningen en CAD/CAM design van apparaten. Savoye Isabelle is lid van de BBNO en is ook wachtdienstverantwoordelijke voor de BBNO voor Vlaams-Brabant en is lid van de adviesraad voor Bachelor in de mondzorg. Savoye Isabelle is bestuurslid van Digital Dentistry Belgium. Voor de KU Leuven is ze erkend stagemeester voor de specialisatie opleiding orthodontie.

Wouter Reybrouck

Reybrouck Wouter studeerde af als tandarts aan de KU Leuven in 1993.Hij startte in de praktijk van zijn moeder te Liedekerke die hij samen met zijn echtgenote Savoye Isabelle, specialist in de orthodontie overnam in 1997. In 2008 bouwden ze hun praktijk uit tot een moderne multidisciplinaire groepspraktijk. Reybrouck Wouter verdiepte zich verder in de digitale tandheelkunde door zelfstudie en bijwonen van vooral buitenlandse congressen en cursussen. Samen met zijn echtgenote geeft hij ook opleidingen voor tandartsen en orthodontisten over de softwareprogramma’s Appliance Designer en OrthoAnalyzer die CAD-design van tandheelkundige apparaten mogelijk maakt. Reybrouck Wouter is regelmatig spreker over digitale tandheelkunde en 3D printing. Sinds 2016 bestuurslid bij de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen. Hij is ook Key Opinion Leader voor 3Shape en mede oprichter van Digital Dentistry Belgium vzw

Prof. Paul Lambrechts

Paul Lambrechts is geboren in 1955. Hij volgde Latijn-Griekse humaniora studies in het St. Jan Bergmanscollege te Diest. Hij koos voor hetzelfde beroep als zijn vader en studeerde af als tandarts in 1978 aan de Katholieke Universiteit te Leuven, België en behaalde zijn PhD aan dezelfde universiteit in 1983 na grondige studie van composieteigenschappen en hun impact op het klinisch gedrag: ‘Basic properties of dental composites and their impact on clinical performance’.

Momenteel is hij voltijds Hoogleraar aan het Departement Tandheelkunde van de KULeuven en is tevens Afdelingshoofd van de afdeling Conserverende Tandheelkunde. Hij is ook verantwoordelijk voor de specialisatie opleiding Endodontie en tevens medeverantwoordelijk voor de specialisatie opleiding Restauratieve Tandheelkunde. Hij maakt deel uit van de BIOMAT Research cluster waar het onderzoek is geconcentreerd.

Hij onderwijst de cariologie en de endodontie. 2/10 van zijn tijd besteedt hij aan het preklinisch en klinisch onderwijs van de conserverende tandheelkunde. 4/10 van zijn tijd is hij als clinicus actief in het Universitair Ziekenhuis in het domein van de esthetische en restauratieve tandheelkunde en de endodontie. De andere 4/10 wordt besteedt aan onderzoek in endodontie, tandheelkundige materialen en biomaterialen. Hij ontwikkelde tevens een concept van minimaal invasief endodontisch onderzoek naar nieuwe wortelkanaal preparatie- en vultechnieken waarbij gebruik gemaakt wordt van 3D-Xray-Micro-CT-scanning, Nano-CT, Cone beam CT en Environmental SEM. Guided endodontics is één van de nieuwe onderzoeksuitdagingen in de groep. Externe cervicale resorptie is één van zijn interesse foci. Hij is auteur en co-auteur van talrijke publicaties samen met de BIOMAT research cluster en geeft wereldwijd wetenschappelijke lezingen en permanente vormingscursussen.

Walter Van Breda

  • 1984 tandarts KU Leuven
  • 1989 Specialisatie Prothese kul
  • 1990-1996 Instructor Dienst Prothese KU Leuven
  • 2002 – docent instituut voor osseointegratie KU Leuven
  • 2011 – oprichting Consultan(d)t
  • 2018 – voorzitter VAPR KU Leuven
  • 2020- bestuurslid Digital Dentistry Belgium

Alexander Declerck

Alexander Declerck behaalde zijn Master in de Tandheelkunde in 2011 aan de Universiteit Gent. Na het vervolledigen van het post-graduaat programma tot AlgemeenTandarts is hij zich verder gaan verdiepen in de direct en indirect restauratieve tandheelkunde. Dit via verschillende nationale en internationale bijscholingen, evenals het ‘6 Month Clinical Master Program in Restorative and Esthetic Dentistry’. Van 2011 tot 2015 was Alexander Declerck actief als parttime staflid binnen de dienst Restauratieve Tandheelkunde en Endodontie van de Universiteit Gent. Hij is stichtende partner en managing director van MOND, een groep van multidisciplinaire tandartspraktijken binnen Vlaanderen. Als tandarts is Alexander verantwoordelijk voor de esthetische direct en indirect reconstructieve behandelingen in de praktijken Mond Groen Kwartier in Antwerpen en Mond Latem in Sint-Martens-Latem. In 2017 werd hij erkend als ‘Affiliate Member’ binnen de prestigieuze European Academy of Esthetic Dentistry. Sinds 2020 is hij bestuurslid binnen VBT, de Vlaamse Beroepsverening Tandartsen. Alexander Declerck geeft actueel voordrachten over de verschillende aspecten binnen de esthetische tandheelkunde. Van intake en communicatie tot behandelplanning en uitvoering.

Dr. Pieter-Jan Verhelst

Dr. Pieter-Jan Verhelst volgt de opleiding Mond-, Kaak- en Aangezichtchirurgie aan het UZ Leuven met een bijzondere interesse in de orthognatische en craniofaciale chirurgie. In 2017 behaalde hij het diploma geneeskunde (KU Leuven) met een thesis over de vrije fibula lap bij craniomaxillofaciale reconstructies en in 2020 behaalde hij het diploma tandheelkunde (KU Leuven) met een thesis over 3D volumetrische analyse van het kaakgewricht. Dr. Verhelst is verder doctoraatsstudent binnen de OMFS-IMPATH research group onder supervisie van Prof. Dr. Reinhilde Jacobs, Prof. Dr. Constantinus Politis en Prof. Dr. Hilde Peeters. Zijn onderzoek focust op condylaire resorptie, 3D craniofaciale phenotypering en geassocieerde genetische afwijkingen.

Andres Torres

Afgestudeerd als tandarts aan de Universiteit van Los Andes, Santiago, Chile, in 2012. Tijdens de opleiding tandheelkunde tweemaal deelgenomen aan een onderzoekstage over CBCT in de endodontie aan de KU Leuven onder leiding van professor Reinhilde Jacobs. In 2015 behaalde hij met grote onderscheiding het post-graduaat ‘Advanced Medical Imaging’ aan de KU Leuven. In 2017 kwam daar ook een master in de specialistische mondzorg, afstudeerrichting endodontologie bij, die hij behaalde met grote onderscheiding aan de KU Leuven. Naast zijn werk in de privé, werkt hij nog parttime als instructor aan de KU Leuven. Tevens doet hij een doctoraat over “Guided Endodontics” aan de KU Leuven.

Ben Vernaillen

Ben Vernaillen is afgestudeerd als tandtechnieker aan het Instituut Anneessens-Funck, Brussel in 1995. In een aantal Duitse labo’s volgende hij opleidingen en startte in 1998 DTB Vernaillen op. Van 2000 tot 2003 was hij deeltijds lesgever aan het Instituut Anneessens-Funck. Sinds 2013 is hij mede eigenaar van Lab@mond en verdiepte zich in de digitalisatie van de tandtechniek door ettelijke buitenlandse cursussen. Hij is regelmatig spreker over digitalisatie in de tandtechniek.

Dr. Jean-Louis Hanssens

Dr. Jean-Louis Hanssens studeerde in 2000 af als Algemeen Tandarts aan de Vrije Universiteit Brussel. Na twee jaren ervaring in “Toxiciteit van orthodontische materialen in 3D-celculturen” sloot hij zijn “Master in medisch en farmaceutisch onderzoek” af, waar hij twee jaar later, in 2004, zijn graad van “Tandartsspecialist in orthodontie” behaalde.Dr. J-L Hanssens was enkele jaren actief betrokken bij de beroepsvereniging van BBNO (Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten). Dit resulteerde in de benoeming van voorzitter van de BBNO van 2019 tot nu. Dr. J-L Hanssens is ook actief lid van de Belgische Unie van Orthodontische Specialisten (BUOS). Dr. J-L Hanssens runt een privékliniek aan de prachtige westkust van België.