Het bestuur van Digital Dentistry Belgium

Het bestuur van de DDB bestaat uit gepassioneerde tandartsen, parodontologen en orthodontisten. Digitale tandheelkunde is immers deelgebied overschrijdend en het bestuur is hier een weerspiegeling van. Prof. Reinhilde Jacobs, voorzitter Wouter Reybrouck, secretaris Prof. Lieven Barbier Filip Jans Flavia Preda Isabelle Savoye Walter Van Breda Retief Wessels Elke van Koppen, secretariaat